Dino design as er et lite firma som tilbyr gave- og profileringsartikler til personer og firmaer. Firmaet ble startet i september 2023 og består av 3 eier som alle tilhører familien Hagen/Gleditsch. Det er Odin som er daglig leder. Odin har lenge hatt ønske om å starte denne typen firma. Odin er født med en svært sjelden sykdom som gjør at han ikke har kunnet velge arbeidsplass på øverste hylle. Til tross for sitt handicap så er Odin en meget initiativrik person, full av ideer og spesielt flink til å etablere nettverk.